Go to Top

LEGAL ENGLISH

JĘZYK ANGIELSKI PRAWNICZY

 

Chcą być Państwo najlepsi w swojej branży?

Współpracują Państwo z zagranicznymi klientami?

Znajomość języka angielskiego otwiera drzwi do nowych możliwości.

 

Zajęcia rozwijają umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie:

  • rozumienia i tworzenia dokumentów prawnych oraz prawno-ekonomicznych
  • prowadzenia negocjacji i mediacji
  • określania warunków umów
  • rozumienia aktów prawnych zapisanych w języku angielskim
  • komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej

legal