Go to Top

MEDICAL ENGLISH

JĘZYK ANGIELSKI MEDYCZNY

Planują Państwo karierę za granicą?

Chcą Państwo uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach?

Znajomość języka angielskiego otwiera drzwi do nowych możliwości.

 

Zajęcia rozwijają umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie:

  • przeprowadzania wywiadu lekarskiego
  • rozumienia wyników badań diagnostycznych
  • komunikacji z pacjentami w gabinecie lekarskim oraz aptece
  • komunikacji z pacjentami podczas przeprowadzania badań diagnostycznych
  • znajomości budowy układów narządowych i poszczególnych narządów
  • posługiwania się nomenklaturą farmakologiczną

medic